Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL
ALPHA
DELTA1
EARTH1
FSS Server
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 34.034 ms Test Now
DELTA GMT 22.131 ms Test Now
EARTH CEST 26.456 ms Test Now
GAMMA EST 32.724 ms Test Now
SIGMA SGT 25.614 ms Test Now
THETA CEST 18.566 ms Test Now
ZETA PST 55.705 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 

Notifications

Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.

Actualment no hi ha fallades en la xarxa