Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL LOAD Hores d'Alta
ALPHA
DELTA1
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 14.663 ms Test Now
DELTA GMT 13.208 ms Test Now
GAMMA EST 10.992 ms Test Now
SIGMA SGT 12.886 ms Test Now
THETA CEST 11.41 ms Test Now
ZETA PST 11.382 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 
Actualment no hi ha fallades en la xarxa