Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL
ALPHA
DELTA1
EARTH1
FSS Server
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 24.408 ms Test Now
DELTA GMT 36.005 ms Test Now
EARTH CEST 21.505 ms Test Now
GAMMA EST 25.236 ms Test Now
SIGMA SGT 25.803 ms Test Now
THETA CEST 29.471 ms Test Now
ZETA PST 23.518 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 

Notifications

Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.

Det er ingen nettverksproblemer tiden