Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL
ALPHA
DELTA1
EARTH1
FSS Server
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 100.012 ms Test Now
DELTA GMT 49.194 ms Test Now
EARTH CEST 49.234 ms Test Now
GAMMA EST 49.221 ms Test Now
SIGMA SGT 49.019 ms Test Now
THETA CEST 49.158 ms Test Now
ZETA PST 49.202 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 

Notifications

Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.

Det er ingen nettverksproblemer tiden