Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL LOAD Upptid
ALPHA
DELTA1
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 16.909 ms Test Now
DELTA GMT 11.464 ms Test Now
GAMMA EST 11.518 ms Test Now
SIGMA SGT 11.23 ms Test Now
THETA CEST 12.148 ms Test Now
ZETA PST 11.17 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 
Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande