Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL
ALPHA
DELTA1
EARTH1
FSS Server
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 34.686 ms Test Now
DELTA GMT 28.485 ms Test Now
EARTH CEST 20.276 ms Test Now
GAMMA EST 22.158 ms Test Now
SIGMA SGT 28.066 ms Test Now
THETA CEST 24.029 ms Test Now
ZETA PST 22.546 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 

Notifications

Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.

Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande