Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL
ALPHA
DELTA1
FSS Server
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 1.553 ms Test Now
DELTA GMT 2.021 ms Test Now
GAMMA EST 1.517 ms Test Now
SIGMA SGT 1.351 ms Test Now
THETA CEST 1.735 ms Test Now
ZETA PST 1.341 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 

Notifications

Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.

Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande