Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL
ALPHA
DELTA1
EARTH1
FSS Server
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 24.961 ms Test Now
DELTA GMT 25.11 ms Test Now
EARTH CEST 24.314 ms Test Now
GAMMA EST 19.647 ms Test Now
SIGMA SGT 21.406 ms Test Now
THETA CEST 31.928 ms Test Now
ZETA PST 28.282 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 

Notifications

Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.

Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande